Балкански политики за
зелен икономически растеж

      Контакти


Българско училище за политика "Димитър Паница"

ул. Цар Шишман 17
1000 София
България

тел:  +359 2 952 68 82
тел:  +359 2 851 93 46

Интернет страница: http:// schoolofpolitics.org

  Имейл: office@schoolofpolitics.org