Балкански политики за
зелен икономически растеж

Материали  


 Декларация от участниците

 Финансови решения за чиста енергия: Централна и Източна Европа

 Анекс I: Анализ на несъответствията при инвестициите за производство на електроенергия от  

 ВЕИ   в България

 Презентации

    Лазар Гечевски

   Радмила Дамянович

   Костис Стамболис

   Проф. Константин Димитров

   Ясен Гуев

   Дирк Бушле

   Гарет Танкосич-Кели

   Искра Михайлова-Копарова

   Сандрин Диксън

   Питър Кедеряк

   Евгения Харитонова

   Марина Стефанова